(ĐTCK) Tập đoàn Dệt may Việt Nam - công ty cổ phần (VGT) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý III/2018. Theo đó, trong kỳ, VGT ghi nhận 225,8 tỷ đồng doanh thu, 1,9 tỷ đồng lợi nhuận. Cùng kỳ năm trước, VGT ghi nhận doanh thu gần 300 tỷ đồng, lợi nhuận 1,6 tỷ đồng. 
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, VGT đạt 755,7 tỷ đồng doanh thu, 14,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; các chỉ tiêu này của cùng kỳ năm trước là 945,9 tỷ đồng và 5,5 tỷ đồng. 
Theo báo cáo tài chính hợp nhất, trong quý III/2018, VGT đạt doanh thu 5.049,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 213,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 130 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 14.441,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 671 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 409 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2017.
Tại thời điểm 30/9/2018, VGT có 49 công ty con và 33 công ty liên kết (cuối năm 2017, số lượng công ty con và liên kết lần lượt là 50 và 30).
H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.