(ĐTCK) Ngày 22/6/2018 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Dược phẩm Cửu Long (mã DCL). Thời gian nhận cổ tức là ngày 9/7/2018.

Năm 2017, DCL đạt 74,303 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ, trong đó 28,4 tỷ đồng chia cổ tức theo tỷ lệ 5% vốn điều lệ; phần còn lại để tái đầu tư. Năm 2018, DCL đặt kế hoạch 963 tỷ đồng doanh thu và 86 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Công ty cũng đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi ESOP cho người lao động, với tổng khối lượng phát hành là 1,5 triệu cổ phiếu.

Đầu năm 2018, DCL đã hoàn tất việc phát hành 20 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư nước ngoài là Rihnos, kỳ hạn 5 năm, giá chuyển đổi 25.000 đồng/cổ phiếu, có tính đến điều chỉnh phản ánh mức độ pha loãng.

Năm 2017, DCL cũng đã thực hiện đồng thời nhiều hoạt động nhằm mở rộng kinh doanh, bao gồm: mua lại công ty Euvipharm, góp vốn thành lập công ty sản xuất thuốc ung thư, đầu tư nhà máy sản xuất viên nang rỗng.

Bùi Sưởng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.