(ĐTCK) Ngày 12/4/2019, Công ty cổ phần Vicostone (Mã chứng khoán: VCS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019. 

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 gồm tổng doanh thu đạt 5.309,89 tỷ đồng (tăng 16,33% so với năm 2018); lợi nhuận trước thuế đạt 1.564,63 tỷ đồng (tăng 18,67% so với năm 2018).

Sau cột mốc tái cơ cấu chính thức trở thành công ty con của Tập đoàn Phenikaa (12/8/2014), trong giai đoạn 5 năm 2014 - 2018, kết quả sản xuất kinh doanh của Vicostone liên tục tăng tưởng.

Tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế tương ứng đạt mức 30% và 80%; Chỉ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân ROAE duy trì ở mức cao, từ 22,97% đến 58,38%.

Việc đầu tư và áp dụng công nghệ tiên tiến trên cả hai khía cạnh quản trị và sản xuất kinh doanh đã mang lại hiệu quả rõ nét và tạo nền tảng lâu dài cho chiến lược phát triển bền vững.

ĐHĐCĐ thường niên Vicostone năm 2019 cũng tiến hành bầu Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2019 - 2024. HĐQT nhiệm kỳ mới bổ sung nhân sự trẻ, đảm bảo lực lượng kế cận của Công ty đồng thời hạn chế số lượng thành viên điều hành để đảm bảo tính độc lập.

Cơ cấu danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ kế tiếp bao gồm: 1 thành viên độc lập, 3 thành viên HĐQT không tham gia điều hành, và 1 thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành.

Thành phần HĐQT được xây dựng dựa trên tiêu chí đa dạng về năng lực và kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực: quản trị kinh doanh, công nghệ sản xuất, tài chính kế toán, luật pháp. Lực lượng trẻ trong HĐQT trong lứa tuổi 35 - 40, có năng lực đáp ứng yêu cầu kinh doanh quốc tế, cùng khả năng hội nhập và thích ứng nhanh.

Đại hội cũng quyết định giải thể Ban Kiểm soát phát huy tối đa hiệu quả của Ban Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ trong đó bao gồm chức năng của Ban Kiểm soát.

Như vậy, cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm: ĐHĐCĐ, HĐQT, Tổng giám đốc, Ban Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ. Cơ cấu tổ chức quản lý mới được áp dụng nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị và công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá các hoạt động của Công ty.

Thủy Nguyễn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.