(ĐTCK) Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/5 của Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà (SDH) do nhóm cổ đông lớn là Công ty Chứng khoán APEC làm đại diện không được cơ quan quản lý công nhận. 

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 19/7 của SDH bất thành, cuộc họp lần 2 dự kiến diễn ra ngày 17/8 nhiều khả năng tiếp tục có “sóng lớn”.

Ngày 17/5/2017, Công ty Chứng khoán APEC - đại diện nhóm cổ đông lớn sở hữu 36,32% cổ phần SDH trong thời gian liên tục 6 tháng đã tiến hành triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp là 51,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Đại hội đã thảo luận và thông qua tờ trình miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới. Một số cổ đông có ý kiến nghi ngờ số liệu trên báo cáo tài chính của Công ty, nguồn vốn không được bảo toàn; đồng thời yêu cầu, kiến nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh, đề nghị làm rõ sai phạm tại Công ty.

Việc làm này vấp phải sự phản đối gay gắt của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cũ. Hội đồng quản trị cũ không công nhận tính hợp lệ của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, không bàn giao con dấu, các giấy tờ, tài liệu, tài sản Công ty.

Hội đồng quản trị mới gửi các báo cáo đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước…, cũng không nhận được sự ủng hộ, với lý do thủ tục, trình tự triệu tập đại hội chưa đúng luật.

Như vậy, kết quả họp Đại hội đồng cổ đông bất thường đã không được công nhận.

Ngày 19/7, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của SDH do Hội đồng quản trị Công ty triệu tập đã thất bại do không có đủ tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Trước thềm cuộc họp Đại hội lần 2 vào ngày 17/8 tới, đại diện nhóm cổ đông lớn phản ánh, Hội đồng quản trị SDH đã có những vi phạm như không đưa nội dung kiến nghị của cổ đông lớn vào chương trình đại hội, trình tự, thủ tục tổ chức đại hội chưa đúng theo quy định.

Với diễn biến như vậy, dự đoán, Đại hội lần 2 của SDH sẽ tiếp tục “nổi sóng”.

Thủy Nguyễn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.