(ĐTCK) Cuối tuần trước, Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai nhưng tiếp tục bất thành. 

Theo báo cáo của PNC gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM, ông Nguyễn Hữu Hoạt, người đại diện PNC cho biết, Công ty sẽ chuyển sang tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ ba vào ngày 17/10/2017.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông của PNC (ngày 5/5/2017), cổ đông lớn đã phủ quyết mọi tờ trình. Tại PNC đang có mâu thuẫn giữa nhóm cổ đông lớn (chiếm 62,42%) vốn cổ phần và nhóm cổ đông nắm quyền điều hành doanh nghiệp.

Cổ phiếu của PNC liên tiếp nằm trong diện cảnh báo và kiểm soát đặc biệt. Báo cáo tài chính quý II/2017 của PNC cho thấy, Công ty có doanh thu đạt 150,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 7,43 tỷ đồng.

Hải Yến
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.