(ĐTCK) Sáng ngày 26/4, Eximbank tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019, tuy nhiên, đại hội đã không thể diễn ra, do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự.
ĐHCĐ Eximbank theo lịch dự kiến ban đầu sẽ được bắt đầu lúc 8h sáng 26/4.
Mở đầu Đại hội, mới chỉ có 42% cổ phần tham dự có quyền biểu quyết nên ông Lê Minh Quốc, Chủ tịch HĐQT Eximbank thông báo tạm hoãn đến 9h.
Đến 9h10, Đại hội thông báo chờ thêm 30 phút nữa vì chỉ có 175 cổ đông tham dự, chiếm tỷ lệ 57% cổ phần có quyền biểu quyết.
Tuy nhiên, đến 9h20, ông Trần Ngọc Dũng, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số cổ đông có mặt là 198 cổ đông, đại diện 57,62% cổ đông có quyền biểu quyết.
Với số cổ đông dự họp thấp hơn 65%, không đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ nên Eximbank đã thông báo tạm hoãn. Thời gian và địa điểm họp lần 2 sẽ thông báo trong thời gian gần nhất.
Theo quy định, sau 30 ngày Eximbank phải tiến hành ĐHCĐ lần 2.
Đây có lẽ là Đại hội ngân hàng được nhiều cổ đông mong đợi nhất do có quá nhiều vấn đề cần được làm rõ, nhất là vị trí Chủ tịch HĐQT và ghế trống Tổng giám đốc. Thế nhưng, đại hội đã không thể diễn ra, lặp lại tình trạng của 2 năm trước đó. 

Năm 2019, HĐQT Eximbank dự kiến huy động vốn đạt 143.500 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với năm 2018. Dư nợ cấp tín dụng tăng 11%, đạt 115.570 tỷ đồng, song trong điều kiện thuận lợi, Eximbank sẽ xin NHNN để tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng.
Eximbank dự kiến lãi trước thuế trước trích lập dự phòng bổ sung trái phiếu VAMC là 2.000 tỷ đồng, tăng 49% so với năm trước. Lãi trước thuế sau trích lập 1.077 tỷ đồng, tăng 30% và tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.
Eximbank cũng đặt trọng tâm vào công tác huy động vốn từ thị trường 1 trong năm 2019. Tập trung huy động vốn không kỳ hạn (CASA) từ phân khúc khách hàng lớn đối với những khu vực có tiềm năng. Triển khai các chính sách, sản phấm huy động vốn hướng đến nhóm khách hàng có quy mô trung bình và nhỏ nhằm đảm bảo sự ổn định về nguồn vốn.
Đối với hoạt động tín dụng, Eximbank tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng ở các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như kinh doanh bất động sản, chứng khoán...
HĐQT Eximbank cũng cho biết, trong năm nay, Ngân hàng đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ tồn đọng, tập trung xử lý nợ đã bán cho VAMC, đặt mục tiêu mua lại toàn bộ nợ đã bán cho VAMC vào năm 2020 theo định hướng tái cơ cấu ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước.
HĐQT Eximbank dự trình ĐHĐCĐ thông qua tổng mức thù lao của HĐQT năm 2019 là 2% lợi nhuận trước thuế hợp nhất nhưng không thấp hơn 15 tỷ đồng (bằng năm 2018).
Ngân hàng này cũng cho biết, đã thu hồi 20 tỷ đồng thù lao HĐQT, BKS chi thừa năm 2013-2015.
Kết thúc năm 2018, tổng tài sản Eximbank đạt 152.652 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2017, chỉ thực hiện được 86% kế hoạch năm. Vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 118.694 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2017, thực hiện được 80% kế hoạch.
Tổng dư nợ tín dụng đạt 104.118 tỷ đồng (không bao gồm trái phiếu VAMC), tăng 3% so với năm 2017, cũng chỉ thực hiện được 92%. Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2018 chỉ còn 1.84% tổng dư nợ.
Lợi nhuận trước thuế của riêng Ngân hàng đạt 801 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế năm 2018 hợp nhất đạt 827 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 52% kế hoạch.
Eximbank cho biết, nguyên nhân lợi nhuận đạt thấp là do Ngân hàng đã trích bổ sung dự phòng 904 tỷ đồng (bao gồm trích bổ sung dự phòng trái phiếu đặc biệt VAMC theo quy định Thông tư số 08/2016/TT-NHNN ngày 16/06/2016 số tiền 514 tỷ đồng và trích bổ sung dự phòng khoản phải thu khó đòi liên quan đến 2 vụ việc tiền gửi của bà Chu Thị Bình và Nguyễn Thị Lam số tiền 390 tỷ đồng). Kết quả kinh doanh (chênh lệch thu chi) của Eximbank trước khi trích lập bổ sung các khoản dự phòng là 1.731 tỷ đồng.
Vì thế, lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ là hơn 517 tỷ đồng. Theo tờ trình, Eximbank trình ĐHĐCĐ không thực hiện chia cổ tức năm 2018 do Eximbank thuộc tổ chức tín dụng được NHNN chấp thuận việc gia hạn thời hạn trái phiếu đặc biệt không được chia cổ tức” để tạo nguồn xử lý nợ xấu cho đến khi trái phiếu đặc biệt đã gia hạn được thanh toán”.
Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.