(ĐTCK) Theo biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 của CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV), cổ đông đã đặt nhiều câu hỏi “nóng” cho Ban lãnh đạo Công ty, nhưng câu trả lời bị để ngỏ. 

Các cổ đông đặt câu hỏi, diện tích đất mở rộng 23,52 héc-ta tại Khu công nghiệp Khai Quang đã có quyết định giao đất chưa? Tổng diện tích đất cho Công ty Cao su Sao Vàng thuê, bao giờ giao đất cho công ty này?...

Theo phương án kinh doanh năm 2016 vừa được ĐHCĐ thông qua, IDV đặt mục tiêu đạt 92 tỷ đồng doanh thu, 54 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức 90%, trong đó 40% bằng tiền, còn lại bằng cổ phiếu.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.