(ĐTCK) ĐHCĐ Tổng công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí (DPM) diễn ra sáng nay (17/4) đã thông qua kế hoạch năm 2019 với doanh thu 8.645 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 205 tỷ đồng và cổ tức dự kiến 10%.
Năm 2019, DPM dự kiến tình hình sẽ có nhiều khó khăn do giá nguyên liệu đầu vào tiếp tục tăng, nhà máy Đạm Phú Mỹ tạm dừng để bảo dưỡng lâu hơn dự kiến ban đầu.
Để đảm bảo mức chia cổ tức vẫn là 10% như năm 2018, DPM đặt mục tiêu tiết giảm mạnh chi phí quản lý bán hàng, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành so với các năm trước.
Năm 2018, DPM đạt doanh thu 9.439 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 871 tỷ đồng, đều vượt kế hoạch đã điều chỉnh. ĐHĐCĐ cũng đã thông qua mức chi cổ tức 10% bằng tiền mặt cho năm 2018. 

Cũng tại phiên họp này, ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung thêm 1 thành viên HĐQT, nâng tổng số thành viên HĐQT lên 6 người, trong đó có 2 thành viên độc lập.

Thu Hương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.