(ĐTCK) Chiều ngày 23/4/2018, Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (ELCOM – ELC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Phan Chiến Thắng cho biết, năm 2017 là một năm khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với kết quả kinh doanh không đạt được so với kế hoạch kinh doanh mà ĐHĐCĐ năm 2017 đã thông qua.

Mặc dù các mảng thị trường truyền thống như viễn thông, giao thông, an ninh quốc phòng vẫn chiếm tỷ trọng trong cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của công ty, tuy nhiên do chịu ảnh hưởng của thị trường giao thông trong giai đoạn vừa qua, tỷ trọng mảng giao thông có sự sụt giảm ngắn hạn so với năm trước.

Bên cạnh đó, các mảng đầu tư mới vẫn đang trong giai đoạn triển khai nên chưa đóng góp nhiều vào kết quả chung của ELC.

Theo đó, kết thúc năm 2017, ELC đạt tổng doanh thu 561,39 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 56,83 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 45,08 tỷ đồng.

Năm 2018, bên cạnh các mảng thị trường truyền thống, ELC tiếp tục định hướng tập trung nguồn lực để phát triển tốt mảng thị trường chủ lực như giao thông thông minh.

Với mảng VAS, được đánh giá là mảng luôn mang lại những kết quả ổn định với biên lợi nhuận tốt, dự kiến 2018, ELC sẽ đầu tư thích đáng cho mảng này để đem về doanh thu ổn định và tăng trưởng doanh thu ít nhất 30% so với 2017.

Năm 2018, ELC đặt kế hoạch doanh thu 680 tỷ đồng, tăng 21,1% so với thực hiện năm 2017; lợi nhuận sau thuế đạt 52,2 tỷ đồng; tăng 15,8% so thực hiện năm 2017. Cổ tức dự kiến chia ở mức 12%.

Cũng tại đại hội, cổ đông cũng đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017, phương án phát hành cổ phiếu ESOP giai đoạn 2018 - 2020; thông qua đề xuất Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; sửa đổi điều lệ thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh; thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

Ninh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.