(ĐTCK) Theo phê duyệt của Chính phủ, hình thức cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro Hà Nội) là kết hợp hình thức bán toàn bộ phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp với phát hành thêm để tăng vốn điều lệ.

Vốn điều lệ của Hapro sau cổ phần hóa dự kiến là 2.200 tỷ đồng, với 220 triệu cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Về cơ cấu vốn điều lệ, Nhà nước không nắm giữ cổ phần; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 1.074.000 cổ phần, chiếm 0,49%; 75.926.000 cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 34,51%; 143 triệu cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 65%. Giá khởi điểm chào bán cổ phần lần đầu khi thực hiện cổ phần hóa Hapro là 12.800 đồng/cổ phần.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng theo quy định và điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ và làm đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước khi không bán hết cổ phần theo phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hapro là doanh nghiệp có quỹ đất lớn ở các vị trí đắc địa tại Hà Nội. Chính phủ yêu cầu Hapro thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất theo phương án sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất; giải quyết các tồn tại về nhà, đất (nếu có) trước khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.