(ĐTCK) CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI – sàn HOSE) cho biết, ngày 18/8 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt.

Theo đó, CTI sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 13%, tức 1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng, trong đó gồm cổ tức còn lại của năm 2016 là 6% và tạm ứng cổ tức năm 2017 là 7%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 30/8.

Mới đây, HĐQT Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 với chỉ tiêu tổng doanh thu 549,61 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 75,14 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,68% về doanh thu nhưng tăng hơn 24% về lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, với kế hoạch kinh doanh năm 2017 là doanh thu 1.396 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 140,9 tỷ đồng, 6 tháng, CTI đã lần lượt hoàn thành 39,37% và 53,33% kế hoạch cả năm. Năm nay, Công ty dự kiến chia cổ tức theo tỷ lệ 17% bằng tiền mặt.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.