(ĐTCK) Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG), năm 2019, Công ty lên kế hoạch doanh thu hợp nhất 2.812 tỷ đồng, tăng 80% và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 438 tỷ đồng, gấp 2,3 lần năm 2018.
Đây cũng là năm mà DPG bắt đầu ghi nhận doanh thu bất động sản tại dự án Khu đô thị Võng Nhi. 
DPG xác định, bất động sản là mảng đóng góp tỷ trọng doanh thu, lợi nhuận chính trong năm 2019 và giai đoạn tới. Theo đó, ưu tiên của Công ty là công tác đền bù giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch, phân khúc chủ đạo là sinh thái, sang trọng. 
Ngoài ra, DPG có kế hoạch mở rộng đầu tư sang lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, mục tiêu 5 năm tới đạt khoảng 500 phòng khách sạn loại 4-5 sao và thuê các đơn vị quản lý khách sạn quốc tế và khu vực để vận hành.
Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sắp tới, DPG sẽ trình kế hoạch phát hành 15 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 2:1. 
Nhã An
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.