(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Chứng khoán Bảo Minh (mã BMS) vừa thông qua phương án phát hành 25 triệu cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng hiện tại lên 750 tỷ đồng. 
Theo đó, BMS sẽ phát hành 2,5 triệu cổ phần để trả cổ tức với tỷ lệ 5%, phát hành ra công chúng 22,5 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 100:45) với giá dự kiến 10.000 đồng/cổ phần. BMS sẽ triển khai đợt phát hành này trong năm 2019.
Đại hội của BMS cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với hơn 121 tỷ đồng doanh thu, 46,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (cùng kỳ năm trước đạt 31,6 tỷ đồng).
Đáng chú ý, ngay trong quý I/2019, BMS đã vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra cho cả năm khi đạt 48,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, bất chấp doanh thu sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước khi chỉ đạt 75,8 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 135,1 tỷ đồng). Lợi nhuận trong kỳ tăng cao chủ yếu do chi phí hoạt động giảm mạnh khi chỉ ghi nhận gần 20 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là gần 101 tỷ đồng.
H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.