(ĐTCK) Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) sẽ trình ĐHCĐ kế hoạch năm 2019 với doanh thu hợp nhất 27.000 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất 1.300 tỷ đồng, tương ứng bằng 94,5% và 86,1% thực hiện của năm 2018.

Nội dung tờ trình được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhất là chủ trương hoán đổi cổ phiếu để sở hữu 100% công ty Ricons.

Theo lộ trình, nếu chủ trương hoán đổi cổ phần được ĐHCĐ của hai công ty thông qua, HĐQT sẽ xin biểu quyết chính thức về phương án hoán đổi cổ phiếu chi tiết theo hình thức triệu tập ĐHCĐ bất thường hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

CTD sẽ phát hành thêm cổ phần phổ thông cho cổ đông của Ricons để hoán đổi toàn bộ số cổ phần Công ty Ricons đang lưu hành (không thuộc sở hữu của CTD) trên cơ sở tỷ lệ hóan đổi được ĐHCĐ của công ty thông qua. Tỷ lệ này được xác định bởi định giá của một công ty tư vấn định giá uy tín như PwC, EY, KPMG, Deloitte. Thời điểm phát hành dự kiến trong năm 2019-2020 sau khi hoàn tất cả thủ tục.

Theo nguồn tin của báo Đầu tư Chứng khoán, nếu kế hoạch phát hành thành công trong năm 2019 và CTD sở hữu 100% Ricons thì CTD có thể ghi nhận thêm gần 500 tỷ đồng lợi nhuận, là lợi nhuận mà Ricons có thể đạt được trong năm 2019. Năm 2018, Ricons đã đạt lợi nhuận ròng 431 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2017.

Năm nay, CTD cũng trình thông qua phát hành 572.500 cổ phiếu bán ưu đãi cho cán bộ chủ chốt theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Giá trị cổ phiếu này tương đương 60,416 tỷ đồng, tức 4% lợi nhuận sau thuế trích thưởng để khuyến khích ban điều hành và cán bộ chủ chốt đã được ĐHCĐ năm trước phê chuẩn.

Thu Hương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.