(ĐTCK) Ông Nghiêm Xuân Đa, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thép Việt Nam  – CTCP  (VNS) cho biết, lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty mẹ VNS ước đạt 600 tỷ đồng lợi nhuận, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái và đã vượt kế hoạch năm.

6 tháng đầu năm, VNS đạt tổng 8.939 tỷ đồng doanh thu thuần và 274 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ. Tuy nhiên, lợi nhuận từ các công ty thành viên thấp khiến lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ của VNS chỉ đạt mức 67 tỷ đồng, chưa bằng 1/5 so với con số của cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản của VNSteel đạt mức 14.387 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư tài chính dài hạn vào các công ty liên kết và góp vốn vào các đơn vị khác đạt mức 4.788 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Công ty đến ngày 30/6 đạt mức 6.556 tỷ đồng, chiếm 45,6% tổng tài sản. Riêng nợ vay ngắn hạn là 4.421 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ của VNS đạt mức 7.831 tỷ đồng, tăng 3% so với hồi đầu năm.

Thủy Nguyễn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.