(ĐTCK) Công ty cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin cho biết, năm 2017, điều kiện sản xuất và tiêu thụ của các đơn vị sản xuất than gặp nhiều khó khăn, cùng với thực hiện tiết giảm chi phí sản xuất và đầu tư của các đơn vị, cạnh tranh giữa các sản phẩm cơ khí ngày càng gay gắt... đã ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất – kinh doanh của Công ty. 
Công ty Chế tạo máy - Vinacomin dự kiến doanh thu 1.100 tỷ đồng

Ảnh Internet

Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 11/2017, các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh cơ bản hoàn thành theo tiến độ kế hoạch, lợi nhuận ước đạt 6,8 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch năm; thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Ban lãnh đạo Công ty cho biết, năm 2017, Công ty phấn đấu đạt doanh thu trên 1.100 tỷ đồng; đảm bảo các chỉ tiêu về lợi nhuận, nộp ngân sách và chi trả cổ tức theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.