(ĐTCK) Tiến độ cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGenco1) chậm vì phải xử lý nhiều nội dung về đất đai, thoái vốn. Để khắc phục tình trạng này, EVNGenco1 đang phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện phương án sử dụng đất của Tổng công ty trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

EVNGenco1 vừa có văn bản báo cáo Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, đồng thời có văn bản gửi Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính về phương án xử lý đất, tài sản trên đất của Tổng công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Cùng với thực hiện thủ tục quyết toán, thanh lý hợp đồng tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp sau khi có ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, EVNGenco1 đang chuẩn bị xây dựng dự toán chi phí cổ phần hóa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn cổ phần hóa.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.