(ĐTCK) Ngày 15/4, ĐHCĐ thường niên 2017 của CTCP Đức Quân  - Fortex (mã CK: FTM) đã tiến hành ĐHCĐ thông qua các chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2017.
Theo đó, HĐQT FTM đã đặt ra các mục tiêu kinh doanh cho năm nay gồm: Doanh thu thuần dự kiến đạt trên 1.209 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 66,92 tỷ đồng so với mức thực hiện của năm rồi là 40,09 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 63,85 tỷ đồng so với mức thực hiện của năm rồi là 37,68 tỷ đồng; cổ tức dự kiến chia ở mức 10% so với năm 2016 là 5%.
Cũng trong năm 2017, FTM dự kiến tăng vốn điều lệ từ mức 500 tỷ đồng hiện nay lên 610 tỷ đồng. Đối tượng chào bán là cổ đông hiện hữu của Công ty. Tỷ lệ 5:1. Giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Mục đích chào bán nhằm huy động vốn hợp tác đầu tư dự án tổ hợp và thương mại 55 Trần Nhật Thuật, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM.
Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.