(ĐTCK) Ngày 12/4, Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (mã SHI, sàn HOSE) đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ông Lê Hoàng Hà xin rút khỏi ghế Tổng giám đốc

Tại Đại hội, ông Lê Hoàng Hà, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc SHI bày tỏ nguyện vọng từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc để tập trung phát triển thị trường mới được phân công.

Trong thời gian tìm kiếm nhân sự phù hợp, Hội đồng quản trị đã thống nhất đề xuất tại Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc ông Lê Vĩnh Sơn kiêm chức Tổng giám đốc.

Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông Sơn Hà cũng đã quyết định điều chỉnh tăng tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt so với kế hoạch trước đây.

Cụ thể, cổ tức tiền mặt được tăng từ mức 3% theo kế hoạch cũ lên 5% và giảm tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu từ 7% xuống còn 5%.

Theo đó, tổng số tiền Sơn Hà phải chi trả để trả cổ tức bằng tiền là khoảng 30,4 tỷ đồng.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Sơn Hà dự kiến kế hoạch doanh thu hợp nhất 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 115 tỷ đồng, cổ tức 10% mệnh giá cổ phần.

Một số kế hoạch lớn của Sơn Hà trong năm 2017 gồm hoàn thành đúng tiến độ dự án Bắc Ninh, dự án tại Myanmar, mở rộng quy mô sản xuất tại nhà máy Phùng; khởi công dự án mở rộng sản xuất tại Nghệ An; hoàn thành thi công toàn bộ chuỗi showroom/chi nhánh.

Theo kết quả sản xuất kinh doanh 2016, Sơn Hà đạt doanh thu thuần 2.359, tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 103,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 113,3 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu là 1.873 đồng.

Theo đánh giá của Ban kiểm soát, doanh thu thuần tăng 6,4% so với năm 2015 do năm vừa qua Công ty hợp nhất thêm 2 công ty con là Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà và Công ty TNHH một thành viên Sơn Hà Nghệ An. Ngoài ra, doanh thu tăng do năm 2016 có phát sinh doanh thu sản phẩm mới bình nước nóng.

Cổ đông thắc mắc cổ tức giảm dù lợi nhuận tăng
Tại đại hội, cổ đông chất vấn cho rằng, Công ty nên thay đổi công ty kiểm toán vì A&C đã kiểm toán công ty rất lâu rồi.

Về vấn đề này, đại diện SHI cho biết, Công ty cũng đã có hướng lựa chọn KPMG và thực tế trước đây, Sơn Hà cũng đang làm việc với KPMG ở mảng tư vấn (tư vấn hệ thống phân quyền, xây dựng và nâng cao năng lực kiểm soát và kiểm toán nội bộ và xây dựng hệ thống báo cáo quản trị).

Về cổ tức, cổ đông chất vấn, năm 2015 chia cổ tức 15%, trong khi năm 2016 lợi nhuận cao hơn, nhưng cổ tức chỉ còn 10%?

Trả lời câu hỏi này, lãnh đạo SHI cho rằng, năm 2016 và 2017 là giai đoạn công ty đầu tư. Ngày 30/11/2016, Công ty đã khởi công Nhà máy Bắc Ninh 5,4 ha, lớn hơn cả nhà máy hiện tại ở Phùng.

Một cổ đông khác cho biết, Công ty cần minh bạch hơn trong vấn đề tuyển dụng vì có người gửi đơn xin việc mà công ty không hồi âm. Về vấn đề này, đại diện Công ty cho biết, sẽ rà soát lại hệ thống email về tiếp nhận thông tin tuyển dụng và sẽ phản hồi rõ ràng, trực tiếp với cổ đông về vấn đề này.

Về ý kiến của cổ đông rằng thù lao Hội đồng quản trị hơi thấp, đại diện SHI cho biết, các năm tiếp theo khi lợi nhuận có mức tăng trưởng ổn định và cao hơn thì chúng tôi cũng sẽ đặt ra việc điều chỉnh thù lao và Công ty nghĩ rằng như vậy cổ đông sẽ hiểu và chia sẻ.

Ngoài ra, cổ đông cũng cho rằng, Công ty cần tập trung mạnh vào marketing và bán hàng onlines để đẩy doanh số lên. Về vấn đề này, lãnh đạo SHI cho biết, Công ty có quan tâm, nhưng đúng là chưa được tập trung đúng mức. Công ty sẽ có sự nghiên cứu để tập trung nhiều hơn. 

Chí Tín
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.