(ĐTCK) Ngày 14/8, Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức (EMC) vừa có công văn gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) và Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) giải trình mức tăng lợi nhuận sau thuế trong Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2017 so với Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2016.

Chủ tịch HĐQT Cơ điện Thủ Đức Nguyễn Minh Quang cho biết, doanh thu bán hàng 6 tháng đầu năm 2017 tăng 29,3 tỷ đồng so với quý II/2016, đạt 124,77% so với 6 tháng đầu năm 2016. Giá vốn bán hàng tăng 31,58 tỷ đồng, tăng 131,63% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, chi phí lãi vay giảm 2,47 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 2,29 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 2,25 tỷ đồng, vì vậy lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2017 đã soát xét tăng 656 triệu đồng (tăng 185,75% so với 6 tháng đầu năm 2016 đã soát xét).

Hải Yến
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.