(ĐTCK) Công ty cổ phần CNG Việt Nam (CNG) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018.

Theo đó, sản lượng khí nén CNG tiêu thụ đạt 122,5 triệu Sm3, doanh thu ước đạt 1.336,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 91,3 tỷ đồng. So với kế hoạch cả năm, CNG đã hoàn thành hơn 95% chỉ tiêu doanh thu và 77% chỉ tiêu lợi nhuận.

Trong quý cuối năm, CNG dự kiến sản lượng tiêu thụ đạt 38,2 triệu Sm3, doanh thu 403,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 35,0 tỷ đồng. Nếu đạt được mục tiêu này, Công ty sẽ vượt lần lượt 24% doanh thu và 6,8% lợi nhuận kế hoạch.

Ngọc Nhi
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.