(ĐTCK) Trong năm 2017, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) đã phát hành 60 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, lãi suất 1%/năm cho Rhinos Asset Management (Hàn Quốc). 

Trái phiếu có thời hạn 5 năm, giá chuyển đổi 38.500 đồng/CP. Số lượng chuyển đổi dự kiến 35,4 triệu cổ phiếu. Số trái phiếu chuyển đổi trên được phát hành 2 đợt, đợt 1 là 40 triệu USD vào quý I/2017 và đợt 2 là 20 triệu USD vào quý III/2017.

Theo CII, Công ty đã mua 33,5 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu quỹ này sẽ được sử dụng như một khoản dự phòng cho việc hoán đổi số trái phiếu chuyển đổi trên thành cổ phiếu. Giá trung bình của một cổ phiếu quỹ là 25.581 đồng/CP. Điều này có nghĩa, nếu số trái phiếu chuyển đổi được hoán đổi sang cổ phiếu thì Công ty sẽ ghi nhận được một khoản lãi.

Mới đây, CII đã trình cổ đông về việc chào bán hơn 123 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thực hiện trước tháng 12/2017, giá phát hành 15.000 đồng/CP (hiện cổ phiếu CII đang được giao dịch quanh ngưỡng 34.000 đồng/CP). Trong khi đó, việc hoán đổi 60 triệu USD trái phiếu chuyển đổi trên có thể bắt đầu từ năm 2018. Do vậy, sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thành công, số trái phiếu chuyển đổi có thể được hoán đổi thành gần 43,7 triệu cổ phiếu.

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.