(ĐTCK) HĐQT CTCK IB (IBSC - mã VIX) vừa chốt phương án xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019. Thời gian lấy ý kiến từ nay đến ngày 16/9. 
Theo đó, IBSC muốn giảm kế hoạch lợi nhuận đã được ĐHCĐ thường niên 2019 thông qua từ 273,7 tỷ đồng lãi trước thuế xuống 150 tỷ đồng, lãi sau thuế điều chỉnh từ hơn 219 tỷ đồng xuống 120 tỷ đồng.
Việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận được HĐQT IBSC đưa ra trong bối cảnh lợi nhuận 6 tháng đầu năm nay suy giảm mạnh. Theo báo cáo tài chính bán niên 2019 đã soát xét, IBSC đạt 61,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong nửa đầu năm, giảm 36% so với cùng kỳ 2018.
H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.