(ĐTCK) Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố quyết định đình chỉ hoạt động giao địch dối với Công ty cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam.

Theo đó, HVS Việt Nam bị đình chỉ hoạt động mua chứng khoán kể từ ngày 28/6 đến hết ngày 12/7. Trong thời gian này, Công ty chỉ được nhập lệnh bán chứng khoán vào hệ thống giao dịch của HOSE. Sau ngày 12/7, HVS Việt Nam bị đình chỉ toàn bộ hoạt động giao dịch cho đến khi có thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trước đó, công ty chứng khoán này đã bị đình chỉ hoạt động môi giới chứng khoán do không duy trì các điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Chứng khoán.

HVS thông báo, trong trường hợp khách hàng có nhu cầu tất toán, chuyển tài khoản sang công ty chứng khoán khác, Công ty sẽ phối hợp thực hiện yêu cầu của khách hàng. Trường hợp khách hàng không phối hợp cùng HVS thì được xem là khách hàng mặc nhiên chấp nhận tình trạng tài khoản không được đặt lệnh mua và hoàn toàn không được giao dịch.

Bên cạnh đó, Công ty đang thực hiện phương án khắc phục việc đình chỉ hoạt động bằng cách tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông mới.

Minh Vui
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.