(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) vừa thông qua nhiều nội dung, trong đó có kế hoạch sẽ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM.

Quý III/2017, DNSE đạt doanh thu 11 tỷ đồng, tăng 18,2%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2016.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DNSE đạt 36,9 tỷ đồng doanh thu, tăng 51,2%; lợi nhuận sau thuế 13,2 tỷ đồng, tăng 60,9% so với cùng kỳ năm 2016. Năm 2017, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 40 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 92% kế hoạch doanh thu và vượt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra. 

Tại ngày 30/9/2017, DNSE có vốn điều lệ 160 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 158 tỷ đồng. Công ty đặt kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 320 tỷ đồng trong năm 2017, nhưng đến nay chưa triển khai.

Ngọc Nhi
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.