(ĐTCK) Dự kiến cuối tháng 4/2019, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) sẽ tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 2019 để trình kế hoạch kinh doanh, kế hoạch cổ tức cũng như các nội dung quan trọng cho giai đoạn 2019-2020. 
Điểm nổi bật trong kết quả kinh doanh năm 2018 của BVSC vừa được EY Việt Nam kiểm toán là tỷ lệ an toàn vốn khả dụng đạt 738%, gấp hơn 4 lần so với quy định (180%) của Bộ Tài chính. Trong năm này, BVSC đạt 131,7 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 16,6% so với năm 2017 và tăng 7,9% so với kế hoạch năm. Tổng tài sản của BVSC tại thời điểm 31/12/2018 đạt 2.927,2 tỷ đồng, tăng 728,2 tỷ đồng, tương ứng tăng 33,1% so với cùng kỳ năm trước.
Các nghiệp vụ mang lại doanh thu lớn cho BVSC là doanh thu từ cho vay, phải thu, bao gồm thu lãi tiền hoạt động vay margin, ứng trước của khách hàng giao dịch chứng khoán và thu lãi tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn (chiếm 35,8 % tổng doanh thu); môi giới (31,3%), tự doanh (30%), tư vấn - bảo lãnh phát hành (1,4%), lưu ký (1,2%) và doanh thu khác (0,3%). 
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.