Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) chốt cổ tức 10% cho cổ đông

(ĐTCK) Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa tổ chức thành công Ðại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với nhiều nội dung trọng yếu được cổ đông đồng thuận thông qua.

Tổng doanh thu của BVSC năm 2018 đạt 547,79 tỷ đồng hoàn thành 108,69% so với kế hoạch, trong đó doanh thu đã thực hiện là 464,20 tỷ đồng, vượt 2,25% so với mức kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 103,53 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế đã thực hiện là 131,65 tỷ đồng vượt 7,91% so với mức kế hoạch 122 tỷ đồng.

Tại Ðại hội, các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với tổng doanh thu dự kiến đạt 510 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 145 và 128 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận trước thuế thực hiện và lợi nhuận sau thuế thực hiện lần lượt là 146 và 126 tỷ đồng.

BVSC xác định, định hướng kinh doanh năm 2019 là tiếp tục triển khai tất cả các nghiệp vụ kinh doanh, trong đó tập trung đẩy mạnh hoạt động môi giới, tư vấn, hoạt động tự doanh linh hoạt và phù hợp với từng giai đoạn.

Liên quan đến quyền lợi cổ đông, Ðại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án BVSC quyết định trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 10% từ nguồn lợi nhuận sau thuế 2018.  Kế hoạch trong năm 2019, BVSC dự kiến duy trì tỷ lệ trả cổ tức này.

Các nội dung khác tại Ðại hội như báo cáo của HÐQT, Báo cáo của BKS, Tờ trình về chi trả thù lao 2018 và kế hoạch thù lao cho HÐQT, BKS và thư ký Công ty 2019 cũng như báo cáo của HÐQT về tình hình thực hiện nghị quyết Ðại hội 2018 được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,9%

Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

VNIndex

963.56

0.29 (0.03%)

 
VNIndex 963.56 0.29 0.03%
HNX 102.5 0.13 0.13%
UPCOM 55.86 -0.05 -0.09%