(ĐTCK) Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMS) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1/2019. Theo đó, BMS chốt phát hành riêng lẻ 160 trái phiếu, tương đương 160 tỷ đồng theo mệnh giá. 
Đây là loại trái phiếu có kỳ hạn 1 năm, lãi suất 8,9%/năm, với kỳ tính lãi là 12 tháng/lần. BMS dự kiến phát hành trong tháng 3/2019. Nguồn vốn huy động được từ đợt phát hành này sẽ được BMS bổ sung cho hoạt động tự doanh, bảo lãnh phát hành, cho vay giao dịch ký quỹ.
BMS hiện có vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính quý IV/2018, Công ty ghi nhận nợ phải trả 206,6 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2018, trong khi con số này cuối năm 2017 là 19,1 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng cao chủ yếu là do trong năm 2018, BMS phát hành 150 tỷ đồng trái phiếu ngắn hạn. Về kết quả kinh doanh, năm qua, Công ty đạt 311,9 tỷ đồng doanh thu, 31,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.