(ĐTCK) Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) vừa có nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ, nhân viên Công ty (ESOP) năm 2018. 

Theo đó, VCSC sẽ phát hành 1 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ 0,62% trên số cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành là 20.000 đồng/cổ phiếu (thị giá ngày 18/7 là 54.500 đồng/cổ phiếu).

Cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Đợt phát hành dự kiến được thực hiện trong quý III/2018, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua. Nếu đợt phát hành hoàn tất, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng lên 1.629 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 7/2017, Công ty đã thực hiện một đợt phát hành ESOP với số lượng 2 triệu cổ phiếu.

Mới đây nhất, VCSC thực hiện đợt phát hành 41,9 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 35%, tăng vốn điều lệ từ 1.200 tỷ đồng lên 1.620 tỷ đồng.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.