(ĐTCK) Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét, vừa được Công ty Chứng khoán APG công khai cho thấy lợi nhuận lao dốc, bất chấp doanh thu tăng mạnh. 
Theo đó, trong kỳ, Công ty ghi nhận 20,9 tỷ đồng doanh thu, hơn 1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi lần lượt các chỉ tiêu này của cùng kỳ năm trước là 6,3 tỷ đồng và trên 2,5 tỷ đồng. 
Lợi nhuận suy giảm mạnh do chi phí trong kỳ tăng đột biến lên tới trên 17 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ là 1 tỷ đồng. Chi phí hoạt động tăng cao do lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lỗ, lãi; lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.
Thêm vào đó, chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi và lỗ suy giảm tài sản tài chính, chi phí đi vay của các khoản cho vay tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái khi ghi nhận ở mức trên 9,5 tỷ đồng.
Do chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn theo quy định, APG vừa bị Cục thuế Thành phố Hà Nội xử phạt.
H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.