(ĐTCK) Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát (APG), Công ty sẽ phát hành riêng lẻ 20,5 triệu cổ phiếu, giá phát hành bằng mệnh giá. Thời gian dự kiến phát hành vào quý III hoặc quý IV/2017. Số tiền huy động được sẽ bổ sung vào vốn lưu động.

Thị giá APG vào khoảng 6.000 đồng/cổ phiếu, giá trị sổ sách tại ngày 30/6/2017 là 10.415 đồng/cổ phiếu. Theo APG, để đảm bảo đợt phát hành thành công, Công ty lựa chọn mức giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đối tượng phát hành là các cá nhân, tổ chức có tiềm lực và có kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán hoặc các đối tác có đóng góp cho hoạt động của APG. Đại hội đồng cổ đông thống nhất đảm bảo tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư được chào bán phải thấp hơn 10% vốn điều lệ sau phát hành.

Đồng thời, các cổ đông đã đồng thuận thông qua tờ trình về việc nâng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài tại APG lên mức 100%, nhằm nâng cao tính hấp dẫn cho cổ phiếu APG và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, Đại hội đồng cổ đông cũng tán thành ủy quyền cho HĐQT phê duyệt chủ trương và triển khai ký kết các hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản của APG theo báo cáo tài chính gần nhất để thuận lợi cho quá trình triển khai hoạt động kinh doanh.

Năm 2017, APG đặt kế hoạch doanh thu kinh doanh chứng khoán 14,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7,35 tỷ đồng.

 

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.