(ĐTCK) CTCP Chế tạo máy - Vinacomin cho biết, trong 8 tháng đầu năm, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch, tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu tháng 8 ước đạt 130 tỷ đồng (kế hoạch là 90 tỷ đồng), bằng 144% kế hoạch.

Về các chỉ tiêu sản xuất, trong tháng 8/2018, sản lượng các sản phẩm, thiết bị phục vụ sản xuất than hầm lò được chế tạo và tiêu thụ tăng cao như chế tạo cột chống thủy lực các loại đáp ứng tiến độ, sản xuất trên 900 cột chống các loại, tiêu thụ 645 cột, bằng 108% kế hoạch; sản xuất, tiêu thụ vì chống lò thực hiện ước đạt 2.674 tấn, bằng 121% kế hoạch; cán thép chống lò đạt 5.320 tấn, bằng 84% kế hoạch và tiêu thụ đạt 3.223 tấn, bằng 129% kế hoạch.

Trong quý III và quý IV, Công ty sẽ tăng cường công tác quản lý, quản trị, tập trung thực hiện công tác sửa chữa các thiết bị máy mỏ đạt tiến độ, chất lượng và chế tạo, tiêu thụ các sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh cả năm.

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.