(ĐTCK) Công ty cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam (CAV) dự kiến chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt vào ngày 6/10; ngày thanh toán là ngày 19/10.

Với 57,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CAV dự kiến sẽ chi hơn 115 tỷ đồng để trả cổ tức. Theo kế hoạch đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, mức cổ tức năm 2017 là 35%.

6 tháng đầu năm, CAV đạt doanh thu hợp nhất 3.103 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 157,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,2% và 29,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty là đạt 6.200 tỷ đồng doanh thu, 410 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Tháng 5/2017, CAV đã chi hơn 200 tỷ đồng trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông, tỷ lệ 35%.

Ngọc Nhi + Anh Quốc
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.