(ĐTCK) Vừa qua, CTCP Cấp nước Vĩnh Long công bố BCTC kiểm toán cho giai đoạn từ 31/5 - 31/12/2016, với 57 tỷ đồng doanh thu và 7,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên, một số báo cáo khác cần phải công bố theo quy định như Báo cáo thường niên 2016, Báo cáo quản trị 2016… lại chưa được thực hiện.

Ngoài ra, kể từ khi tiến hành cổ phần hóa hồi tháng 3/2016 đến nay, Cấp nước Vĩnh Long cũng chưa đưa cổ phiếu lên sàn UPCoM.

Theo quy định tại Quyết định 51/2014/QĐ-TTg, trong thời hạn 90 ngày kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa phải hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu để lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký (VSD) và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM.

Được biết, Cấp nước Vĩnh Long có vốn điều lệ 289 tỷ đồng, trong đó UBND tỉnh Vĩnh Long nắm giữ 74% vốn, CTCP Bảo hiểm Bưu điện sở hữu 15,25% và CTCP Cấp nước Đồng Bằng là 5% vốn.

Bùi Trang
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.