(ĐTCK) Sở GDCK TP.HCM (HOSE) vừa thông báo tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với 2 cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai.

Theo HOSE, vừa qua cơ quan này đã nhận được báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2019 của HAG và HNG.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ HAG trong 6 tháng đầu năm 2019 là âm 516,52 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2019 là âm 728,17 tỷ đồng.

Đồng thời, Công ty kiểm toán tiếp tục đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn (tồn tại từ BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017) và thêm ý kiến ngoại trừ liên quan đến thuế TNDN. BCTC còn có ý kiến kiểm toán nhấn mạnh liên quan đến việc Nhóm Công ty đã vi phạm một số điều khoản của các khoản vay và trái phiếu.

Còn lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019 của HNG đạt âm 743,90 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2019 là âm 640,53 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến thuế TNDN và ý kiến nhấn mạnh liên quan đến việc Nhóm Công ty đã vi phạm một số điều khoản của các khoản vay và trái phiếu.

Như vậy, căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2019, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là số âm, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tại 30/06/2019 là số âm, đồng thời Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

HOSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với HAG và HNG, đồng thời xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với 2 mã này sau khi có báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019 của Công ty.

Trên sàn chứng khoán, hiện HAG đang xoay quanh mức giá 4.x. Đóng cửa phiên 10/9, HAG giảm nhẹ 0,4% xuống 4.770 đồng/CP và tính chung từ đầu năm đến nay, cổ phiếu này chỉ giảm nhẹ 2,25% từ mức giá 4.880 đồng/CP (giá đóng cửa phiên 28/12/2018).

Còn HNG đứng tại mức giá 17.300 đồng/CP khi kết phiên 10/9 và tính chung từ đầu năm đến nay, cổ phiếu này đã tăng 8,13% từ mức giá 16.000 đồng/CP (giá đóng cửa phiên 28/12/2018).

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.