(ĐTCK) Theo RTB, Công ty điều chỉnh kết quả kinh doanh theo biến động giá tiêu thụ cao su. 
CTCP Cao su Tân Biên (RTB) vừa thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2018 với tổng doanh thu giảm 1%, từ 595 tỷ đồng xuống hơn 589 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 12%, từ hơn 200 tỷ đồng xuống hơn 177 tỷ đồng.
Theo RTB, Công ty điều chỉnh kết quả kinh doanh theo biến động giá tiêu thụ cao su. 
Về chỉ tiêu khối lượng, tổng diện tích cao su cũng được điều chỉnh giảm gần 6 ha, xuống 6.147,74 ha. Chỉ tiêu về năng suất cao su thu mua và cao su khai thác vẫn giữ nguyên, nhưng chỉ tiêu về sản lượng cao su chế biến được điều chỉnh tăng 72 tấn so với kế hoạch ban đầu.
Đặc biệt, sản lượng cao su tiêu thụ trong năm điều chỉnh tăng 1.000 tấn, lên mức 11.700 tấn. Với kế hoạch kinh doanh điều chỉnh, RTB dự kiến chia cổ tức tỷ lệ tối thiểu 10%.
Hoàng Anh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.