(ĐTCK) Ngày 23/4 vừa qua, CTCP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ (DVP) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, thông qua nhiều nội dung quan trọng như kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch trọng tâm năm 2018.

Cụ thể, năm 2017, Cảng Đình Vũ đạt sản lượng đạt 661.372 TEUs; tổng doanh thu đạt 690,409 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 316,399 tỷ đồng, tăng 66,45% so với năm 2016.

Năm 2018, Cảng Đình Vũ đặt chỉ tiêu doanh thu 585 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 260 tỷ đồng, cổ tức phấn đấu tối thiểu 25%.

Quý I vừa qua, Công ty đạt doanh thu thuần 134,4 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 61,75 tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch năm.

Thanh Sơn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.