(ĐTCK) Theo Nghị quyết HĐQT CTCP Beton 6 (BT6), năm 2015, BT6 sẽ hủy niêm yết tự nguyện nhằm thực hiện mục tiêu tái cơ cấu doanh nghiệp. 

Theo đó, BT6 đưa ra 3 phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông. Thứ nhất, BT6 sẽ mua lại cổ phiếu của cổ đông nhỏ làm cổ phiếu quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và/hoặc quỹ đầu tư phát triển theo số liệu ghi nhận trên BCTC hợp nhất năm 2014, với giá mua là giá đóng cửa trung bình 4 tháng gần nhất (từ 1/1/2015 đến 30/4/2015), mức giá tối đa là 8.210 đồng/CP. Thứ hai, các thành viên HĐQT và/hoặc cổ đông lớn mua lại cổ phiếu của cổ đông nhỏ; giá mua sẽ do HĐQT và/hoặc cổ đông lớn quyết định. Phương án thứ ba là kết hợp cả 2 phương án trên.

Trong giai đoạn 2014 - 2016, BT6 có kế hoạch phát hành 40 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn mệnh giá cho cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư tài chính, chiến lược. Ngoài ra, BT6 dự kiến phát hành 4 triệu trái phiếu thông thường hoặc trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 100.000 đồng/CP, đồng thời vay trung và dài hạn thêm 400 tỷ đồng.

Tổng số tiền dự kiến huy động được là 1.200 tỷ đồng, BT6 sẽ bổ sung vốn lưu động, mua sắm máy móc thiết bị, mở rộng nhà xưởng sản xuất.

Năm 2015, BT6 đặt mục tiêu doanh thu 1.250 tỷ đồng (năm 2014 đạt 845,8 tỷ đồng doanh thu). Công ty không đưa ra kế hoạch cụ thể về lợi nhuận, mà đặt ra tỷ lệ lợi nhuận trước thuế, lãi vay, khấu hao (EBITDA) lớn hơn hoặc bằng 10%.

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.