(ĐTCK) Với tỷ lệ tán thành 88,7%, Đại hội đồng cổ đông Công ty  Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI) đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 929 tỷ đồng lên 1.076 tỷ đồng để bổ sung vốn kinh doanh sản phẩm chứng quyền có đảm bảo.

Theo đó, BSI dự kiến phát hành 4,6 triệu cổ phiếu tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 20:1. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2017 sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận.

Đồng thời, BSI sẽ chào bán 10 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư trong và ngoài nước theo hình thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Mức giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phiếu. Tại thời điểm 30/6/2017, giá trị sổ sách của cổ phiếu BSI là 12.134 đồng/cổ phiếu.

Thời gian phát hành cổ phiếu đấu giá dự kiến trong khoảng quý IV/2017 - quý I/2018. Theo BSI, tổng số tiền tối thiểu dự kiến thu về từ đợt đấu giá là 100 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh chứng quyền có đảm bảo, dự kiến triển khai trong tháng 11 tới.

Ngọc Nhi
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.