(ĐTCK) Cho rằng tham gia chào bán chứng quyền có đảm bảo (Covered Warrant) sẽ đem lại nhiều lợi ích và cơ hội kinh doanh tiềm năng cho Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), HĐQT của BSC vừa công khai phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phê duyệt chủ trương tham gia chào bán chứng quyền có đảm bảo.

Theo quy định hiện hành, để đủ điều kiện chào bán chứng quyền có đảm bảo, Công ty chứng khoán phải không có lỗ lũy kế, có vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu tối thiểu 1.000 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ hiện tại của BSC mới đạt hơn 929,8 tỷ đồng.

Do đó, song song với trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tham gia chào bán chứng quyền có đảm bảo, BSC đang thực hiện kế hoạch tăng vốn để đáp ứng điều kiện.

HĐQT của BSC cũng trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án giao cho HĐQT của Công ty hoàn thiện các thủ tục pháp lý để BSC được tham gia phát hành chứng quyền có đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.