(ĐTCK) Kế hoạch kinh doanh năm nay với gần 340 tỷ đồng doanh thu, 82,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, chia cổ tức 6%, đạt thị phần môi giới cổ phiếu 4%, sẽ được Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) trình Đại hội cổ đông thường niên của Công ty diễn ra ngày 27/4 tới. 

Để đạt mục tiêu kinh doanh này, BSC tập trung phát triển dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ ngân hàng đầu tư, M&A; tham gia các giao dịch tư vấn chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng cho các doanh nghiệp nhà nước lớn; nghiên cứu thực hiện các giao dịch tư vấn phát hành, niêm yết ra thị trường khu vực và quốc tế…

Trong định hướng hoạt động năm nay, BSC có chủ trương tiếp tục tìm kiếm cổ đông tài chính để có thể sẵn sàng đàm phán, thực hiện các thủ tục để tăng vốn lên 1.200 tỷ đồng vào cuối năm 2018, đáp ứng điều kiện trở thành thành viên thanh toán bù trừ chung trên thị trường chứng khoán phái sinh.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.