(ĐTCK) CTCP Bột giặt LIX (LIX – sàn HOSE) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh quý IV/2017 với chỉ tiêu doanh thu 450 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 48 tỷ đồng.

Theo kết quả kinh doanh quý III/2017 vừa công bố, LIX ghi nhận doanh thu 559 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 57 tỷ đồng, lần lượt vượt 12% và 14% so với kế hoạch đề ra trong kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu LIX đạt 1.569 tỷ đồng, tăng 8,86% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành kế hoạch cả năm (2.000 tỷ đồng); tuy nhiên lợi nhuận trước thuế giảm nhẹ 5,74% so với cùng kỳ, đạt 142,25 tỷ đồng và hoàn thành 75% kế hoạch năm (190 tỷ đồng).

Tại thời điểm 30/9/2017, tổng tài sản LIX đạt hơn 804 tỷ đồng, tăng nhẹ 24 tỷ đồng tương ứng hơn 3% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền khá mạnh 40,8% đạt 180,58 tỷ đồng với khoản tương đương tiền chiếm hơn 92%, ở mức 166,5 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng nhẹ 2,3%, ở mức 110,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ phải trả của LIX giảm 8,73% xuống 300,6 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn 279,8 tỷ đồng và nợ dài hạn 20,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 7,17% và 25,53% so với đầu năm.

Được biết, sau 2 phiên khởi sắc đầu tuần, LIX đã quay đầu điều chỉnh trong phiên 18/10 khi đóng cửa giảm 0,6%, đứng ở mức giá 46.200 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh đạt 39.820 đơn vị.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.