(ĐTCK) Liên quan đến nội dung đơn thư phản ánh, kiến nghị của cổ đông CTCP Cấp nước Nhơn Trạch (Báo Đầu tư Chứng khoán ra ngày 23/7/2018), phóng viên đã liên hệ với ông Ngô Dương Đại, Giám đốc Công ty.

Cổ đông Cấp nước Nhơn Trạch  đã phản ánh về một số vi phạm của Công ty như tỷ lệ cổ phần được quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, giao dịch với các bên liên quan, thanh toán qua tài khoản...  

Về vấn đề thanh toán qua tài khoản, ông Đại cho rằng, Thông tư 95/2017/TT-BTC và Điều lệ mẫu có một số điều quy định chưa hợp lý. Chẳng hạn, Điều 45, Điều lệ mẫu quy định, công ty đại chúng tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản mà Công ty mở tại ngân hàng. Đây là quy định bất hợp lý, nhiều khi Công ty chỉ sửa chữa mua vài vật tư nhỏ như bóng đèn, dây điện mà cũng phải chuyển khoản thì khó thực hiện được.

Ông Đại còn cho rằng,Thông tư 95 là để “áp dụng và tham khảo”.

Về bất đồng quanh tỷ lệ cổ phần sở hữu tối thiểu được thực hiện một số quyền như đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, kiểm tra danh sách cổ đông, kiểm tra sổ sách chứng từ của Công ty, theo ông Đại, Điều lệ mẫu đưa ra tỷ lệ 5%, nhưng Luật Doanh nghiệp quy định tỷ lệ 10%. Công ty đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp. Ngoài ra, Điều lệ cũ của Công ty vẫn quy định là 10%.

Ông Đại cho biết, cổ đông lớn của doanh nghiệp là CTCP Cấp nước Đồng Nai đã thảo luận vấn đề này, nhưng không chấp nhận giảm tỷ lệ từ 10% xuống còn 5%. Với tư cách đại diện chủ sở hữu Nhà nước, CTCP Cấp nước Đồng Nai đã có văn bản chấp thuận các nội dung đưa ra Đại hội đồng cổ đông như dự thảo điều lệ, dự thảo quy chế, phương án phân phối lợi nhuận.

Ngoài ra, ông Đại cũng giải thích về việc chuyển sang mua nước với giá cao hơn so với tự khai thác trước kia. Theo đó, trước đây, Công ty khai thác nước ngầm, chi phí thấp nên hiệu quả kinh doanh tốt. Nhưng gần đây, do quy định thay đổi, từ Luật Tài nguyên nước đến Nghị định 117/NĐ-CP yêu cầu khi đã có nước mặt thì ngừng khai thác nước ngầm, do đó, Công ty phải ngừng khai thác nước ngầm.

Trước đây, chi phí khai thác nước ngầm chỉ khoảng 5.000 – 6.000 đồng/m3, nhưng mua nước mặt thì 8.000 - 9.000 đồng/m3, Công ty mua từ CTCP Cấp nước Đồng Nai và mua nước của dự án Hồ Cầu Mới. Vì vậy, lợi nhuận không thể cao như các năm trước, doanh thu 120 tỷ đồng mà lợi nhuận đến 40 tỷ đồng. Hiện giờ doanh thu 150 tỷ đồng, lợi nhuận chỉ 20 tỷ đồng.

“Đây là chính sách chung, không riêng gì Đồng Nai, Bình Dương cũng phải đóng hàng chục nghìn giếng nước ngầm”, ông Đại nói và nhìn nhận đây là rủi ro chính sách của doanh nghiệp

Bùi Trang
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.