(ĐTCK) CTCP Đường Biên Hòa (BHS) sẽ họp ĐHCĐ bất thường niên độ 2014 - 2015 vào ngày 26/6/2015 tại trụ sở chính Công ty, Khu công nghiệp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
BHS họp đại hội cổ đông bất thường về việc sáp nhập NHS

Ảnh Internet

Nội dung của đại hội là bàn về tiến độ thực hiện sáp nhập với CTCP Đường Ninh Hòa (NHS).

Trước đó, BHS nộp hồ sơ về kế hoạch sáp nhập lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK), nhưng do thời gian chờ xét duyệt quá lâu nên BHS đã chủ động làm việc trực tiếp với Ủy ban, giải thích rõ hơn các vấn đề có liên quan đến khiếu nại (về cơ sở xác định tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu giữa hai công ty và việc thực hiện tách quyền biểu quyết của các cổ đông có liên quan) mà UBCK nhận được, đồng thời làm rõ các vấn đề khiến UBCK chưa thể thông qua hồ sơ để có hướng xử lý thích hợp. Vì vậy, BHS tổ chức họp ĐHCĐ bất thường nêu trên sau khi có ý kiến từ UBCK.

Ngoài ra, BHS sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua việc thay đổi các nhân sự cấp cao trong lần họp này. Trong thời gian qua, tình hình nhân sự chủ chốt của BHS có nhiều biến động ở tất cả các vị trí từ Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng ban Kiểm soát đến các thành viên. Mới đây nhất, bà Đặng Huỳnh Ức My xin từ nhiệm và không còn tham gia HĐQT BHS.

Nguyễn Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.