(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (BCC) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu 4.233,5 tỷ đồng doanh thu thuần, 209,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (năm 2016 đạt 258,3 tỷ đồng), chia cổ tức 5 - 10% bằng tiền.

Năm nay, ngoài đẩy mạnh triển khai Dự án nghiền xi măng đến đóng bao, BCC sẽ tập trung hoàn tất thủ tục cấp phép khai thác mỏ đá nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định cho sản xuất. Cùng với phát triển thị trường xi măng rời, BCC sẽ hoàn thành phương án đầu tư, triển khai Dự án kho nguyên liệu mới và tận dụng nhiệt thừa để phát điện.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.