(ĐTCK) ACB sẽ tiến hành ĐHCĐ trong ngày 19/4 tới. Trong tài liệu ĐCHĐ vừa được công bố, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt gần 5.699 tỷ đồng, tăng 114% so với năm ngoái.
Các chỉ tiêu khác như tổng tài sản và tiền gửi khách hàng tăng 18%, tín dụng tăng 15% theo hạn mức NHNN phân bổ, tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

ACB cũng sắp chia cổ tức năm 2017 hơn 1.626 tỷ đồng bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%. Năm 2018, Ngân hàng đặt kế hoạch tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu tăng lên 30%, với nguồn vốn hơn 3.741 tỷ đồng.

HĐQT của ACB cũng đề xuất ĐHCĐ phê duyệt mức thù lao và ngân sách hoạt động cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018, dự kiến gồm 15 người vào khoảng 22,8 tỷ đồng, tương đương 0,5% lợi nhuận sau thuế. Năm ngoái, 13 thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của ACB nhận thù lao và ngân sách hoạt động hơn 11,3 tỷ đồng, tương đương gần 870 triệu đồng mỗi người.
Trong kỳ ĐHCĐ lần này, ACB sẽ bầu lại HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018 -2023. Tuy nhiên, theo tờ trình ĐHCĐ, ông Trần Mộng Hùng - nhà sáng lập ACB, không tiếp tục ứng cử vào HĐQT.
Ông Hùng là Tổng giám đốc đầu tiên của nhà băng này và giữ vai trò Chủ tịch HĐQT đến tháng 3/2008. Cuối năm 2012, con trai ông là ông Trần Hùng Huy được bầu làm Chủ tịch ACB khi mới 34 tuổi.
Định hướng năm 2018, ACB sẽ tiếp tục cải tiến chất lượng dịch vụ khách hàng để cải thiện thu nhập phí; tiếp tục tập trung đẩy mạnh tăng trướng tín dụng bán lẻ; tái sắp xếp, mở rộng mạng lưới tại các địa bàn tiềm năng; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công nghệ thông tin để hỗ trợ hoạt động kinh doanh và vận hành, đảm bảo đúng tiến độ; nâng cấp ACB Mobile App và webstie, triển khai Digicard.
Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.