(ĐTCK) Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (ABT), năm nay, Công ty dự kiến sản lượng thành phẩm đạt 8.000 tấn, doanh thu 400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 40 tỷ đồng, tăng lần lượt 4,3% và 21,2% so với thực hiện năm 2017. Tỷ lệ cổ tức dự kiến tối thiểu 30%.

Năm 2017, ABT đạt doanh thu 385 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 28,2 tỷ đồng, giảm lần lượt 9% và 40% so với thực hiện năm 2016. Với kết quả này, HĐQT ABT đã chi trả tổng cộng 20% cổ tức 2017 thông qua 2 đợt tạm ứng trong năm này. Đây là mức cổ tức thấp nhất của ABT trong vòng 3 năm trở lại đây, bởi trước đó, ABT thường chia cổ tức ở mức 40-50%/năm.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.