(ĐTCK) Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu AAM của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong vào diện cảnh báo kể từ ngày 31/8/2018, với lý do vốn điều lệ giảm xuống dưới 120 tỷ đồng (vốn điều lệ tối thiểu đối với doanh nghiệp niêm yết trên Sở).

Báo cáo tài chính bán niên 2018 của AAM cho thấy, vốn điều lệ cuối kỳ giảm còn 99,3 tỷ đồng, do tiêu hủy 2,7 triệu cổ phiếu quỹ.

Số cổ phiếu này được AAM mua vào năm 2011 - 2012 để bình ổn giá cổ phiếu trên thị trường. Khi đó, yêu cầu về vốn điều lệ đối với doanh nghiệp niêm yết là 80 tỷ đồng.

HOSE lưu ý, nếu trong vòng 1 năm, Công ty không khắc phục được vấn đề về vốn điều lệ căn cứ theo báo cáo tài chính bán niên năm 2019, cổ phiếu AAM có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc, dựa trên quy chế niêm yết của Sở.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, AAM đạt 110 tỷ đồng doanh thu, giảm 13,3%; lợi nhuận trước thuế 6,66 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ năm 2017. So với kế hoạch cả năm, AAM đã hoàn thành 50% chỉ tiêu doanh thu và vượt 53,8% chỉ tiêu lợi nhuận.

Ngọc Nhi + Minh Vui
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.