(ĐTCK) CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (NTP – sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2017 tăng mạnh, kéo theo lũy kế 9 tháng lãi hơn 400 tỷ đồng, hoàn thành hơn 88% kế hoạch cả năm.

Cụ thể, quý III, NTP đạt doanh thu hơn 1.280 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 170,38 tỷ đồng, tăng 75,65% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 3.338 tỷ đồng và 402 tỷ đồng, tương ứng tăng 7,33% và 25,63% so với cùng kỳ. Như vậy, so với kế hoạch cả năm là doanh thu 4.880 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 455 tỷ đồng, 9 tháng Công ty đã lần lượt hoàn thành 68,4% và 88,35% chỉ tiêu năm.

Theo NTP, nguyên nhân khiến lợi nhuận quý III/2017 tăng mạnh hơn 75% so cùng kỳ do Công ty phát hành tăng vốn tại đơn vị liên kết là CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam đã tạo ra thặng dư vốn cổ phần và ảnh hưởng làm tăng lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Tại thời điểm 30/9/2017, tổng tài sản NTP đạt hơn 4.133 tỷ đồng, tăng 713 tỷ đồng tương ứng 20,85% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt tăng mạnh từ 88,95 tỷ đồng lên 334,5 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 25,28% lên 1.353 tỷ đồng; hàng tồn kho cũng tăng nhẹ 3,46% lên 747 tỷ đồng.

Nợ phải trả cũng tăng khá mạnh 28,75% lên gần 2.042 tỷ đồng, trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 1.393 tỷ đồng và vay nợ thuê tài chính dài hạn hơn 263 tỷ đồng.

Được biết, The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co.,Ltd đã thoái hết hơn 21 triệu cp, tương ứng gần 24% vốn tại NTP trong tháng 10. Ngay sau đó, NTP quyết định tổ chức ĐHCĐ bất thường bàn về việc nới room ngoại lên mức 100%; thay đổi cơ cấu quản trị Công ty theo mô hình: ĐHĐCĐ, HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Đồng thời miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát; quyết định số lượng thành viên HĐQT; bầu bổ sung thành viên HĐQT…

Sau 2 phiên giảm nhẹ liên tiếp, NTP đã khởi sắc trong phiên sáng cuối tuần khi leo lên sát trần với mức tăng 4,1% lên 76.000 đồng/CP và đã chuyển nhượng thành công 20.900 đơn vị.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.