(ĐTCK) Theo cập nhật của Công ty Quản lý quỹ Thiên Việt, đơn vị đang quản lý Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt (FUCTVGF1), 9 tháng đầu năm 2017, giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ tăng trưởng 43,4%, so với mức tăng trưởng 21% của chỉ số VN-Index và 34,4% của HNX-Index. 

Giá chứng chỉ Quỹ tính đến ngày 29/9/2017 giao dịch ở mức 11.650 đồng/chứng chỉ quỹ, thấp hơn 19,4% so với NAV/chứng chỉ quỹ.

Quỹ FUCTVGF1 bắt đầu giải ngân từ cuối tháng 5/2016, khi VN-Index ở mức 612 điểm. Đến cuối quý III/2017, sau 16 tháng hoạt động, tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ đạt 216,8 tỷ đồng, tương ứng với NAV/chứng chỉ quỹ là 14.456 đồng/chứng chỉ quỹ, tăng trưởng 44,6%, trong khi VN-Index tăng trưởng 31,5% và HNX-Index tăng trưởng 32,5%, mặc dù Quỹ thận trọng giữ mức tiền mặt bình quân 20 - 30% trong suốt thời gian đầu tư.

Đến thời điểm này, Quỹ đã chốt lời phần lớn danh mục và giữ tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt ở mức 64%/36%. Với lợi nhuận đã đạt được, Quỹ sẽ trả cổ tức với mức 1.000  đồng/chứng chỉ quỹ cho năm 2017. Thời gian chi trả dự kiến vào đầu tháng 1/2018.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.